OISHI FOOD TRUCK

BRAND CONCEPT

OISHI FOOD TRUCK ตอบโจทย์ความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกับร้านอาหารเคลื่อนที่โมเดลใหม่ ที่พร้อมจะไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงที่ ด้วย concept

Fast: สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
Flexible: ยืดหยุ่น และเคลื่อนย้ายได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
Fulfill: เติมเต็มในส่วนที่ขาด แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย หรือพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง

เงื่อนไขสำหรับการรับงาน Event ( แบบเหมา )
- ราคาขั้นต่ำ 10,000 บาท เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
- ค่าดำเนินการเริ่มต้น 2,000 บาท ( ค่าน้ำมัน , ค่าที่พัก ( กรณีค้างคืน ) )
- ติดต่อจองงาน ก่อนล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ( 7 วันทำการ )
- ชำระเงินมัดจำ 50% ( ทางบริษัทยืนยันรับออเดอร์เมื่อได้รับเอกสารการชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น ) และชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% ณ วันจบงาน
- หากต้องการใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ( 1 วัน )
- กำลังไฟที่ทางผู้จัดงานต้องเตรียมให้ คือ 25 - 30 Amp
- ขนาดพื้นที่จอดรถ กว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร
- มีพื้นที่สำหรับล้างอุปกรณ์ ( ก็อกน้ำ )
- มีจุดทิ้งขยะ

BRANCH

OISHI FOOD TRUCK

ที่อยู่ :

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อสอบถาม
061-6162652 คุณอำนาจ
096-8399924 คุณณรงค์

โทรศัพท์ : 02-768-8888

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.

ดูเส้นทางการเดินทาง