Contact us

OISHI

CONTACT US

OISHI ADDRESS

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-768-8888
โทรสาร : 02-768-8889

OISHI CONTACT FORM