Oishi  Kitchen

คัดสรรเมนูเพื่อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมอรรถรสแห่งมื้ออาหารที่ลงตัว

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ความเร่งรีบ ความเครียด และสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ ย่อมเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกคนมองหาการรักษาความสมดุลของสุขภาพให้กับตัวเองและครอบครัว หากกล่าวถึง อาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต เราไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อคลายความหิวเท่านั้น แต่เรายังแสวงหาและต้องการลิ้มรสอาหารเพื่อให้เราเป็นเจ้าของร่างกายที่มีสุขภาพดีด้วย

โดยเฉพาะ “อาหารญี่ปุ่น” ที่เน้นรสชาติของวัตถุดิบและวิธีการปรุงให้รสนั้นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่แข่งรสชาติกันแต่ให้มีรสชาติผสมผสานกันไป เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า ทุกสิ่งควรมีความสมดุล ซึ่งความสมดุลนั้น ไม่ได้ตอบสนองความหิวเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสุขที่ยังยืนผ่านสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ซึ่งในศาสตร์อายุรเวทพบว่าประสาทรับรู้ทั้ง 5 นี้ ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพทางความคิดและอารมณ์ การรู้จักดูแลให้ประสาทสัมผัสทั้งหมดมีความสมดุลอยู่เสมอจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

Oishi จึงนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาออกแบบเมนูอาหารสไตล์ Healthy Japanese Recipe ภายใต้ Oishi Kitchen ที่เน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ในทุกเมนูและทำการปรุงประกอบอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างสุนทรียภาพและความสุขในการรับประทานอาหารให้กับลูกค้าในทุกคำที่ได้ลิ้มลอง สร้างความยั่งยืน และการกินดีอยู่ดีอย่างมีสมดุล