โปรโมชั่น “Welcome Back” ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม ทุกสาขา

ลูกค้าที่ใช้บริการทานบุฟเฟต์ที่ร้าน จะได้รับส่วนลดท่านละ 100 บาท (เฉพาะราคาผู้ใหญ่)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ส่วนลด 100 บาทต่อท่านเฉพาะราคาผู้ใหญ่เท่านั้น ราคาเด็กไม่ร่วมรายการ
  • ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารบุฟเฟต์ ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สินค้า Takeaway, สินค้าฝากขาย, โฮมเดลิเวอรี่ และชุดอาหารโปรโมชั่น
  • ราคาบุฟเฟต์ต่อท่านทุกสาขา ยกเว้นสาขาภูเก็ตและพัทยา ราคาผู้ใหญ่ปกติท่านละ 659 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    เฉพาะสาขาภูเก็ตและพัทยา ราคาผู้ใหญ่ปกติท่านละ 759 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลเงินสด หรือ e-voucher ของโออิชิ กรุ๊ป ได้
  • สมาชิก BevFood App และ Oishi Pointo Card สามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดเพิ่มจากโปรโมชั่นได้ และยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดสามารถสะสมคะแนนได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 

Copyright © 2021. OISHI GROUP

Scroll Up