สิทธิพิเศษ : ฟรี ส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่าน oishidelivery.com ไม่มีขั้นต่ำ
ช่องทาง : oishidelivery.com
ระยะเวลา : 1 Aug – 31 Aug 2021
วิธีการรับสิทธิพิเศษ : กดแลกรับสิทธิ์ผ่านเมนู “Krungsri GIFT & Privileges” บน KMA (Krungsri Mobile Application)

เงื่อนไข Oishidelivery.com
1. สำหรับ www.oishidelivery.com เท่านั้น
2. จำกัดการใช้ 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
3. จำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
4. โปรโมชั่นนี้สำหรับสินค้า Home Delivery ทุกรายการ ยกเว้น Salmon Sashimi ขนาด 1 กิโลกรัม. , Salmon Sashimi ขนาด 0.5 กิโลกรัม. และผลไม้เมลอน
5. สมาชิก BevFood App และ Oishi Pointo Card ไม่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดได้ แต่สามารถสะสมคะแนนได้
6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ผ่าน Krungsri GIFT & Privileges
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ KMA-Krungsri Mobile Application เท่านั้น
2. 1 กิฟท์ กดรับโค้ดส่วนลดแทนเงินสด OISHI delivery มูลค่า 50 บาท
3. จำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น และแบ่งการขึ้นสิทธิ์ รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,000 สิทธิ์,รอบวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 500 สิทธิ์ และรอบวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จำนวน 500 สิทธิ์
4. เมื่อกดรับสิทธิ์ และยังไม่ใช้สิทธิ์กดรับในทันที โค้ดจะถูกบันทึกใน “ประวัติการใช้สิทธิ์” และมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 1 กันยายน 2564
5. ในกรณีที่กดรับโค้ดและไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
6. ไม่สามารถกดรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Krungsri Call Center 1572

Copyright © 2021. OISHI GROUP

Scroll Up